چکیده ای از تحقیقات روان شناسی(رابطه معما گونه میان سرمایۀ فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی)

7 آبان 1397

مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در مواجهه زنان با رفتارهای غیر اخلاقی » با اتخاذ رويكرد تبييني نسبتا جد يد در حوزة جرم شناسي با عنوان قرباني شناسي، به كنكاش دربارة تأثيرات مجزا و توأمان سرماية فرهنگي و سرماية اجتماعي در مواجهة آنان با جرايم غيراخلاقي پرداخته است.


 

مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در مواجهه زنان با رفتارهای غیر اخلاقی » با اتخاذ رويكرد تبييني نسبتا جد يد در حوزة جرم شناسي با عنوان قرباني شناسي، به كنكاش دربارة تأثيرات مجزا و توأمان سرماية فرهنگي و سرماية اجتماعي در مواجهة آنان با جرايم غيراخلاقي پرداخته است.

 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می دهند که در هنگام جمع آوری داده های این پژوهش، دست کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه ها گذرانده بودند. از این میان 420 دانشجوی دانشگاه های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب با حجم انتخاب شدند.

 

این پژوهش با این فرضیه اصلی انجام شده است که «برخورداری هرچه بیش تر از هر دو نوع سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می دهد»

 

نتایج این تحقیق که با ابزارهای اندازه گیری معتبر پرسشنامه ساخت یافته محقق ساخته انجام شد نشان می دهد. به رغم وجود رابطۀ مستقیم میان برخورداری از سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی، میان سرمایۀ فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش تر از سرمایۀ اجتماعی بازدارندۀ مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش تر از سرمایۀ فرهنگی تسهیل کنندۀ مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.

 

محقق توانسته است در این مقاله کنکاشی تجربی دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در مواجهۀ زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی انجام دهد و به نتیجه فوق دست یابد.

علی بقایی سرابی؛ پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم. شماره اول. «تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در مواجهه زنان با رفتارهای غیر اخلاقی »


294
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

021-28421486

نمابر
ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین