افزایش مهارت اجتماعی زنان احساس امنیت را افزایش می دهد

1 مهر 1397

پژوهش ها نشان می دهند امنیت ومهارت اجتماعی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. این مساله بخصوص در زنان به عنوان قشر آسیب پذیرتر...پژوهش ها نشان می دهند امنیت ومهارت اجتماعی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. این مساله بخصوص در زنان به عنوان قشر آسیب پذیرتر، بیشتر مورد اهمیت قرار می گیرد. اما متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته شده است.  
پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه مهارت حل  مساله و احساس امنیت در بین زنان» در بین 351 زن در سن 18 تا 40 ساله در شهر یاسوج انجام گرفته است که به بررسی رابطه احساس ناامنی و مهارت های حل مساله می پردازد. براساس یافته ها رابطه مثبت و معناداری بین مهارت حل مسئله اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد و این رابطه چشمگیر است.


همچنین، هیچ کدام از متغیرهای جمعیتی گروه سنی، میزان تحصیلات و نیز وضع اشتغال و تأهل، ارتباط معناداری با احساس امنیت ندارند. بدین ترتیب این پژوهش نشان می دهد با آموزش مهارت حل مساله اجتماعی به زنان می توان احساس ناامنی آنها را تسکین داد و یا برطرف نمود. به عبارتی بر اساس نتایج تحلیلی رابطه مثبت و معناداری بین مهارت حل مساله اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد. چنان که با افزایش مهارت حل مساله اجتماعی احساس امنیت افزایش می یابد.
با افزایش توانایی حل مساله هراس اجتماعی کاهش می یابد و همچنین پژوهش ها نشان می دهد باافزایش مهارت حل مساله شدت افسردگی زنان کاهش می یابد. بر این اساس رویکرد حل مساله باعث کاهش« ترس از جرم» می شود.


منبع: «بررسی رابطه مهارت حل  مساله و احساس امنیت در بین زنان»؛ پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال ششم. شماره پیاپی 17. سیروس احمدی دانشیار گروه اجتماعی دانشگاه یاسوج ایران. »


216
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

021-28421486

نمابر
ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین