چکیده ای از تحقیقات روانشناسی (تاثیر دین داری در تاب آوری)

8 مهر 1397


دین داری و تاب آوری به افراد کمک می کند که با دشواری ها کنار آمده و بتوانند سلامت روانی خود را حفظ کنند و تنیدگی کمتری را در زندگی و روابط خود ادراک کنند.تاب آوری در روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی جایگاه ویژه ای دارد. واژه تاب آوری خانواده به فرآیندهای سازشی و رویارویی خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد. تاب آوری به زبان ساده عبارت است از« تطابق موفقیت آمیز علی رغم وجود تهدید و شرایط ناگوار محیطی که فرد در آن زندگی می کند».
براساس پژوهشی که با عنوان «هم سنجی تراز تاب آوری و دین داری زنان شاغل در بیرون از خانه وزنان خانه دار» به روش پس رویدادی  و روش نمونه گیری در میان همه آموزگاران زن آموزشگاه های ابتدائی و زنان خانه دار ساکن شهر کرج انجام گرفت می توان گفت « بین تاب آوری دو گروه زنان خانه دار و زنان آموزگار در دین داری و تاب آوری» تفاوت معنی داری مشاهده می شود.
نتایج این پژوهش نشان داد که میان تاب آوری و دین داری خانواده، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. از دیگر یافته های این پژوهش این بود که میان میانگین های دو گروه زنان شاغل و غیرشاغل در متغیرهای دین داری و تاب آوری خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که زنان آموزگار در سنجش با زنان غیر شاغل، دارای دین داری و تاب آوری بالاتری هستند.
مردم تاب اور، با احتمال بیشتری در رویارویی با شرایط ناگوار، در جستجوی معنا هستند. داشتن ایمان بردباری افراد را در برابر سختی ها افزایش داده و آنها را برای چیرگی بر چالش ها و دگرگونی های زندگی یاری می دهند. همچنین ارتباط های فرامعنوی به نیروی بزگتری باور داشتن، به عنوان عوامل حمایتی فردی در جهت آفرینش و آسان کردن تاب آوری یاد شده است و باورهای دینی به عنوان تکیه گاه و پشتیبان برای سازگاری بیشتر فرد عمل می کند. همین طور معنویت عامل کلیدی برای پرورش اب اوری دانشته شده است.


سید ولی کاظم زاده و دیگران. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. شماره پیاپی 5.


210
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

021-28421486

نمابر
ایمیل

culturaljobs1404@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین